Subsidies geschikt aan uw situatie

Subsidies

Subsidies

Er zijn, om verduurzamen te stimuleren, een aantal subsidiemogelijkheden opgesteld door de overheid. Misschien heeft u er al een aantal voorbij zien komen. E-surface helpt u de passende subsidie bij uw situatie te vinden. Dit kan te maken hebben met aanpassingen aan de bouwkundige schil. Denk aan vloer/gevel/dakisolatie of het vervangen van glas/kozijnen/deuren. Dit kan ook door middel van duurzame installaties zoals zonnepanelen/(hybride)warmtepompen/etc.

E-surface helpt u graag. We lopen de verschillende subsidiemogelijkheden door en geven uitleg over wat er binnen welke subsidie mogelijk is. Verder bespreken we voorwaarden, looptijd en aanvraag.

We kunnen ook helpen bij de subsidie aanvraag.

Zakelijk of particulier

Het eerste onderscheid maken we tussen zakelijk en particulier.

  • Zakelijk: hieronder vallen bedrijfspanden maar ook organisaties als een VvE, een woningcorporatie of particuliere verhuurders.
  • Particulier: hieronder vallen woningeigenaren (zowel koop als huur).
Zakelijke subsidies
Particuliere subsidies:

Dan nog kort dit: bij veel subsidies hoort / is de mogelijkheid er om te kiezen voor een energieadvies. E-surface kan dit advies voor u uitvoeren. Onderstaand wordt dit proces van zo’n advies stapsgewijs toegelicht.

Stap 1: vaststellen huidige situatie

Dit houdt in dat één van onze gecertificeerde adviseurs bij het betreffende pand langsgaat. De adviseur zal een opname van het pand uitvoeren. Zo’n opname bestaat onder andere uit het inmeten / bouwkundig opmeten van het pand en het vaststellen van de huidige installaties en klimatisering.

Met de opnamegegevens kan de EP-adviseur vervolgens een uitwerking en berekening maken van het huidige energielabelniveau. Dit is het startpunt voor het energieadvies.

Stap 2: opstellen advies

Vanuit dit startpunt stellen we vervolgens een maatregelenpakket op. Dit is een pakket met verduurzamende maatregelen, van isoleren tot warmtepomp. Met deze maatregelen rekenen we het gewenste energielabel uit.

Stap 3: subsidie

Voor veel van de energiebesparende / duurzame maatregelen die wij toepassen, bestaan subsidies. We kijken welke subsidies er gelden en kunnen deze zelfs voor de opdrachtgever aanvragen.

Stap 4: uitvoering maatregelen en nazorg

Met stap 3 en 4 maakt E-surface een duidelijk onderscheid ten opzichte van haar concullega’s. De mogelijkheid om, als opdrachtgever, compleet ontzorgt te worden vinden wij belangrijk. We schakelen de juiste partijen in voor het uitvoeren van maatregelen en plannen deze in. De nazorg is vanzelfsprekend van toepassing wanneer de maatregelen daadwerkelijk gerealiseerd zijn in het pand.

Disclaimer: alle informatie die u onder de kopjes vindt komt vanuit het RVO. Mochten er aanpassingen in de subsidieregelingen plaatsvinden zullen wij deze overnemen op onze website.

SP Groep.
E-surface is onderdeel van de SP Groep. samen. duurzaam. bouwen.