De Trias Energetica

header-illustratie: De Trias Energetica

De Trias Energetica is een strategie om energiebesparende maatregelen te nemen, en deze op een zo efficiënt mogelijke manier te laten samenwerken.

E-surface maakt ook gebruik van deze strategie wanneer we verduurzamen.

De strategie bestaat uit 3 stappen.

 

Stap 1: beperk de energievraag

Stap 2: gebruik energie uit hernieuwbare bronnen

Stap 3: gebruik eindige energiebronnen efficiënt

 

Bij het beperken van de energievraag valt in eerste plaats te denken aan de bouwkundige schil van een pand. Goede isolatie, voldoende daglicht, hoge luchtdichtheid zijn hierbij van belang. Maar ook oriëntatie, vorm en gebouwmassa kunnen positieve invloed hebben op het beperken van de energievraag. Laatst genoemde is alleen van toepassing op duurzame nieuwbouw, voor bestaande bouw zijn deze factoren al bepaald.

De tweede stap heeft meerdere delen. In het eerste deel wordt gekeken naar het gebruik van energie uit reststromen. Reststromen uit lucht/water/warmte zijn bijvoorbeeld warmteterugwinning en gebruik van restwarmte. Eén van de meest bekende voorbeelden is douchewarmteterugwinning.

In het tweede deel kijken we naar hernieuwbare energie bronnen. Dit zijn bronnen als zonne-energie, warmtepomp en lage temperatuur verwarming, warmte-koude opslag en windenergie.

In de derde en laatste stap van de strategie wordt gekeken hoe de energie uit fossiele bronnen zo efficiënt mogelijk ingezet kan worden. Bijvoorbeeld door hoog rendement installaties, ledverlichting, daglichtregeling, lage warmteproductie en besparing van warmtapwater.

 

Deze strategie wordt, ook vanuit E-surface, ingezet om een verduurzamingsadvies te schrijven.

Bent u benieuwd hoe deze strategie op uw pand van toepassing is? Vul dan het contactformulier op onze website in en zie hoe we samen kunnen verduurzamen.

 

 

 

SP Groep.
E-surface is onderdeel van de SP Groep. samen. duurzaam. bouwen.