De Trias Energetica

Trias energetica

Voor het verduurzamen van panden gaat E-surface uit van het principe van de Trias Energetica.
Deze bestaat uit drie stappen:

Stap 1: beperk de energievraag

Bij het beperken van de energievraag kijken we naar de bouwkundige schil van een gebouw. Voldoende isolatie van gevel/dak/vloer en ramen/deuren/panelen met een juiste G- of U-waarde. In eerste instantie wordt onderzocht welke verbeteringen hier aangebracht kunnen worden. Dit kan zijn het vullen van een spouwmuur of het plaatsen van voorzetwanden met isolatie. Wanneer de schil optimaal geïsoleerd is, wordt gekeken naar stap 2 in het principe.

Dit verschilt per gebouw, omdat niet ieder gebouw dezelfde mogelijkheden heeft qua isolatie.

Stap 2: gebruik energie uit hernieuwbare bronnen

Deze stap bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt gekeken naar het gebruik van energie uit reststromen. Reststromen uit lucht/water/warmte zijn bijvoorbeeld warmteterugwinning en gebruik van restwarmte. Eén van de meest bekende voorbeelden is douchewarmteterugwinning.

In het tweede deel kijken we naar hernieuwbare energiebronnen. Dit zijn bronnen als zonne-energie, warmtepomp en lage temperatuur verwarming, warmte-koude opslag en windenergie.

Stap 3: gebruik eindige energiebronnen efficiënt

In de derde en laatste stap van de Trias Energetica wordt gekeken hoe de energie uit fossiele bronnen zo efficiënt mogelijk ingezet kan worden. Bijvoorbeeld door hoog rendement installaties, ledverlichting, daglichtregeling, lage warmteproductie en besparing van warmtapwater.

De Trias Energetica is een goede strategie om als uitgangspunt te nemen wanneer we kijken naar verduurzamen. Door de stappen te volgen kan het pand optimaal verduurzaamd worden.

Weten hoe we dit voor uw pand doen? Neem gerust contact met ons op.

SP Groep.
E-surface is onderdeel van de SP Groep. samen. duurzaam. bouwen.