De isolatiestandaard

Energie klasses groen

Wat houdt de standaard in?

De isolatie standaard is een advies voor de isolatiegraad van een woning. Elke woning verliest warmte. Via (buiten)muren, vloeren, daken, ramen en deuren. Hoe beter deze elementen geïsoleerd zijn, hoe minder warmte verloren gaat. Wanneer er minder warmte verloren gaat, wordt verwarmen met duurzame lage temperatuur verwarming beter mogelijk. Met duurzame lage temperatuur verwarming bedoelen we duurzame bronnen, zoals elektrische warmtepompen.

Met de isolatiestandaard wordt inzichtelijk of de woning voorbereid is op verwarmen zonder aardgas. Zo kan u zich, als woningeigenaar, klaarstomen voor een aardgas-vrije toekomst.

Er kan immers rekening gehouden worden met eventueel uit te voeren werkzaamheden om de woning beter te isoleren. De isolatiestandaard kan dus invloed hebben op de financiering van de woning. Er kan bij biedingen rekening gehouden worden met de investering die er gedaan moet worden om de woning toekomstbestendig te laten zijn. Bij elke te koop aangeboden woning dient een geldig energielabel aanwezig te zijn. Is dit label na september 2021 opgesteld, dan is de isolatiestandaard zichtbaar op het energielabel.

Bepaling isolatiestandaard

De standaard wordt bepaald door middel van een formule. Deze deelt het totaal verliesoppervlak in de woning (Als) door het totaal oppervlak van het gebouw (Ag). Dit betekent: hoe minder verliesoppervlak in de woning, des te compacter de vorm van de woning. De compactheid van de woning bepaalt uiteindelijk de hoogte van de standaard.

Voldoet uw woning?

Dan rest de vraag; voldoet uw woning aan de standaard? En zo nee; welke maatregelen kunnen er getroffen worden om de woning wél te laten voldoen. Deze informatie kan worden vastgesteld in een energieadvies rapport, hierin staat:

  1. De huidige energieprestatie van de woning;
  2. De (mogelijke) energiebesparende maatregelen;
  3. De kosten, opbrengsten en terugverdientijd van de maatregelen.

Naast de isolatiestandaard voor de hele woning, zijn er voor de afzonderlijke bouwdelen ook streefwaarden bepaald. Zo kan verduurzaming ook per bouwkundig onderdeel bekeken worden. Het uiteindelijke doel is dat de woning voldoet aan de standaard. Het is dan vaak niet nodig alle streefwaarden te realiseren. De streefwaarden per onderdeel vindt u op de site van het RVO.

E-surface maakt energieadvies rapporten waarin we voor uw woning bekijken welke eventuele maatregelen er getroffen kunnen worden om de woning te laten voldoen. Deze maatregelen zullen per woningtype verschillen. Een vrijstaande woning uit 2014 heeft een andere isolatiewaarde dan een tussenwoning uit 1930. Er wordt per woning gekeken en een haalbaar plan gemaakt.

Wilt u meer weten over de standaard of een afspraak maken?

Contact
SP Groep.
E-surface is onderdeel van de SP Groep. samen. duurzaam. bouwen.