Advies op maat

Advies op maat

Energieadvies op maat

E-surface helpt u verduurzamen, dit doen we door een energieadvies op maat aan te bieden.

Voor uw woning of bedrijfspand stellen wij op een energieadvies op. Na ons bezoek aan uw pand kunnen wij u gericht adviseren over de mogelijkheden.

Ons advies op maat geeft informatie over de mogelijkheden om energie te besparen. We kunnen dit laten zien middels een berekening van de besparing op gas en stroom. Maar we kunnen ook laten zien hoeveel stroom het installeren van zonnepanelen oplevert. Zo installeer je op basis van een goede onderbouwing de juiste hoeveelheid in jouw specifieke geval.

Verder komt in het advies op maat ook aan de orde hoeveel geïnvesteerd moet worden en hoe snel dit wordt terug verdiend.

Met een advies op maat maakt u dus altijd een goede keus.

Het energieadvies:

Dit is een rapport waarin de volgende punten worden behandeld:

  1. Vaststellen huidige energieprestatie
  2. Opstellen advies
  3. Subsidie
  4. Uitvoering maatregelen en nazorg

Stap 1: vaststellen huidige situatie

Dit houdt in dat één van onze gecertificeerde adviseurs bij het betreffende pand langsgaat. De adviseur zal een opname van het pand uitvoeren. Zo’n opname bestaat onder andere uit het inmeten / bouwkundig opmeten van het pand en het vaststellen van de huidige installaties en klimatisering.

Met de opnamegegevens kan de EP-adviseur vervolgens een uitwerking en berekening maken van het huidige energielabelniveau. Dit is het startpunt voor het energieadvies.

Stap 2: opstellen advies

Vanuit het startpunt stellen we vervolgens een maatregelenpakket op. Dit is een pakket met verduurzamende maatregelen, van isoleren tot warmtepomp. Met deze maatregelen rekenen we het gewenste energielabel uit.

Stap 3: subsidie

Voor veel van de energiebesparende / duurzame maatregelen die wij toepassen, bestaan subsidies. We kijken welke subsidies er gelden en kunnen deze zelfs voor de opdrachtgever aanvrager.

Stap 4: uitvoering maatregelen en nazorg

Met stap 3 en 4 maakt E-surface een duidelijk onderscheid ten opzichte van haar concullega’s. De mogelijkheid om de opdrachtgever compleet te ontzorgen vinden wij belangrijk. We schakelen de juiste partijen in voor het uitvoeren van maatregelen en plannen deze in. De nazorg is vanzelfsprekend van toepassing wanneer de maatregelen daadwerkelijk gerealiseerd zijn in het pand.

Tot slot is het geschreven energieadvies, in sommige gevallen, subsidiabel. Of dit het het geval is voor uw situatie valt te lezen op de pagina subsidies. De subsidie is in te dienen nadat het advies ontvangen is. Met de aanvraag stuurt u de factuur en betalingsbewijs mee. Voor de voorwaarden verwijzen we u naar de site van de rijksdienst voor ondernemen.

SP Groep.
E-surface is onderdeel van de SP Groep. samen. duurzaam. bouwen.