Subsidies geschikt aan uw situatie

header-illustratie: Subsidies geschikt aan uw situatie

Subsidies

Er zijn, om verduurzamen te stimuleren, een aantal subsidiemogelijkheden opgesteld door de overheid. Misschien heeft u er al een aantal voorbij zien komen. Bijvoorbeeld bij buren, ooms/tantes, kennissen etc. Iedereen is bezig met verduurzamen.

De één laat een warmtepomp installeren, de ander laat de spouw isoleren.

In de grote poel met subsidiegeld en mogelijkheden loopt u snel tegen mitsen en maren aan.

E-surface helpt u graag. We lopen de verschillende subsidiemogelijkheden door en geven uitleg over wat er binnen welke subsidie mogelijk is. Verder bespreken we voorwaarden, looptijd en aanvraag.

We kunnen ook helpen bij de subsidie aanvraag.

 

Om te beginnen is het van belang te weten wat voor soort aanvrager u bent.

 

Het eerste onderscheid maken we tussen zakelijk en particulier.

Onder zakelijk vallen bedrijfspanden maar ook organisaties als een VvE of een woningcorporatie.

Onder particulier vallen eigenaren van woningen (zowel koop als huur).

 

 
Zakelijke subsidies:
Particuliere subsidies:
 
 
SEEH
SVOH
ISDE
ISDE
SVM
MIA/EIA
SAH

 

 

 

Dan nog kort dit: bij veel subsidies hoort / is de mogelijkheid er om te kiezen voor een energieadvies. E-surface kan dit advies voor u uitvoeren. Onderstaand leg ik uit het proces van zo’n advies stapsgewijs uit.
 
 
Stap 1: vaststellen huidige situatie

Dit houdt in dat één van onze gecertificeerde adviseurs bij het betreffende pand langsgaat. De adviseur zal een opname van het pand uitvoeren. Zo’n opname bestaat onder andere uit het inmeten / bouwkundig opmeten van het pand en het vaststellen van de huidige installaties en klimatisering.

Met de opnamegegevens kan de EP-adviseur vervolgens een uitwerking en berekening maken van het huidige energielabelniveau. Dit is het startpunt voor het energieadvies.

 

Stap 2: opstellen advies

Vanuit het startpunt stellen we vervolgens een maatregelenpakket op. Dit is een pakket met verduurzamende maatregelen, van isoleren tot warmtepomp. Met deze maatregelen rekenen we het gewenste energielabel uit. 

 

Stap 3: subsidie

Voor veel van de energiebesparende / duurzame maatregelen die wij toepassen, bestaan subsidies. We kijken welke subsidies er gelden en kunnen deze zelfs voor de opdrachtgever aanvrager.

 

Stap 4: uitvoering maatregelen en nazorg

Met stap 3 en 4 maakt E-surface een duidelijk onderscheid ten opzichte van haar concullega’s. de mogelijkheid, als opdrachtgever, compleet ontzorgt te worden vinden wij belangrijk. We schakelen de juiste partijen in voor het uitvoeren van maatregelen en plannen deze in. De nazorg is vanzelfsprekend van toepassing wanneer de maatregelen daadwerkelijk gerealiseerd zijn in het pand.

 

Tot slot is dit energieadvies in veel gevallen ook gesubsidieerd vanuit de overheid. Benieuwd geworden naar de subsidies? Klik ze gerust eens aan.

 

Alle informatie die u onder de kopjes vindt komt vanuit het RVO. Mochten er aanpassingen in de subsidieregelingen plaatsvinden zullen wij deze overnemen op onze website.