Subsidies geschikt aan uw situatie

header-illustratie: Subsidies geschikt aan uw situatie

Subsidies

Om verduurzamen te stimuleren zijn, vanuit de overheid, verschillende subsidies beschikbaar gesteld.

Maar, welke subsidie is van toepassing op uw situatie? En hoe vraagt u deze eigenlijk aan?

 

Om te beginnen zijn er subsidies voor zowel zakelijke als voor particuliere verduurzaming.

Bent u geïnteresseerd in particuliere subsidies? Dan kunt u verder lezen vanaf de tweede dikgedrukte kop.

 

Zakelijke subsidiemogelijkheden zijn ervoor de MKB bedrijven: Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM).

Om te zien hoe u als MKB-ondernemer energie kunt besparen en kunt verduurzamen wijzen wij u graag door naar de website van de RVO. Hier staat ondermeer:

 • Of uw bedrijf in aanmerking komt voor de subsidie;
 • Het budget dat hiervoor vrij gemaakt is;
 • Op welke energiebesparingen u subsidie kunt aanvragen;
 • Praktijk verhalen van SVM gebruikers.

Verder bestaat de mogelijkheid om subsidie te krijgen op het energieadvies. Hierbij schrijft E-surface een gedegen advies over hoe u het best kunt verduurzamen. De kosten hiervoor zijn ook subsidiabel. Meer informatie over het energieadvies vindt u hier.

Let wel: deze subsidieregeling is nog geldig tot 30-09-2022.

Hulp nodig bij de aanvraag van deze subsidie? E-surface steekt haar handen graag voor u uit de mouwen. Neem contact met ons op om te zien wat er mogelijk is.

 

 

Particuliere subsidiemogelijkheden: Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE).

Zowel voor woningeigenaren als voor zakelijke gebruikers (bedrijven, woningcorporaties, verenigingen, VvE’s, overheden en particuliere verhuurders).

Bij de ISDE kunnen woningeigenaren subsidie aanvragen voor:

 • Zonneboiler
 • Een (hybride) warmtepomp
 • Isolatiemaatregelen
 • Aansluiting op het warmtenet

Bij de ISDE kunnen zakelijke gebruikers subsidie aanvragen voor:

 • Zonneboiler
 • Warmtepomp
 • Aansluiting op het warmtenet
 • Kleinschalige windturbines en zonnepanelen

 

Aan deze subsidieaanvragen zitten verschillende voorwaarden vast. Het is belangrijk deze goed door te nemen voordat u uw aanvraag gaat indienen.

 

De ISDE subsidie loopt door tot 2030.

Hulp nodig bij de aanvraag van deze subsidie? E-surface steekt haar handen graag voor u uit de mouwen. Neem contact met ons op om te zien wat er mogelijk is.