ISDE

clb academy iconen subsidies

Looptijd:

heden - 01-01-2030

Maximale subsidie hoogte

€ variabel per onderdeel

Totaal subsidiebudget

€258.000.000,-

Begrippen:

 • VvE: vereniging van eigenaren
 • ISDE: investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor woningeigenaren

Doel van de subsidie:

De ISDE is opgericht om particuliere woningen te kunnen renoveren. De subsidie spits zich toe op een 4-tal maatregelen. Namelijk, investeren in:

 • Hybride warmtepomp;
 • Zonneboiler;
 • Aansluiting op een warmtenet;
 • 5 type isolatiemaatregelen.

Doelgroep en voorwaarden:

De doelgroep van de ISDE is niet simpel te duiden. De subsidie is opgericht voor particuliere en zakelijke gebruikers. Particuliere gebruikers zijn in dit geval woningeigenaren. Let wel, het zijn woningeigenaren die het te renoveren pand als hoofdverblijf hebben. Particuliere woningeigenaren die hun verhuurde panden willen verduurzamen kunnen aanspraak maken op de SVOH.

In de eerste plaats de particuliere huiseigenaar. De volgende voorwaarden gelden voor alle 4 de mogelijke maatregelen. Maatregel specifieke voorwaarden worden verder in het stuk inzichtelijk.

 • U bent eigenaar van de koopwoning én het is uw hoofdverblijf (of wordt dit, direct na renovatie).
 • De realisatie / installatie heeft plaatsgevonden voor de aanvraag van de subsidie.
 • U kunt tot maximaal 12 maanden nadat de maatregelen zijn uitgevoerd subsidie aanvragen.
 • De aangekochte producten (zonneboiler en warmtepomp) zijn nieuwe producten.
 • U bezit een factuur en betaalbewijs of overeenkomst met de warmteleverancier van de aanschaf van de producten.
 • De installatie is gedaan door een bouw-installatie-bedrijf / warmteleverancier. U mag dit niet zelf doen.
Warmtepomp (hybride) – minimaal €500,- subsidie.

Overige specifieke voorwaarden:

 • De warmtepomp wordt geïnstalleerd in een woning waarvoor de omgevingsvergunning is aangevraagd voor of op 30-06-2018.

Alle warmtepompen (hybride of niet) die in ieder geval subsidiabel zijn staan op de ISDE apparatenlijst warmtepompen 23-5-2022. Mocht de door u gekozen warmtepomp niet op de lijst voorkomen, kunt u alsnog subsidie aanvragen. U dient dan productbeschrijving en technische documentatie met de aanvraag mee te sturen.

Let wel: voldoet het apparaat niet aan de vooraf opgestelde eisen, heeft u geen recht meer op subsidie.

Zonneboiler – minimaal ca. €500,- subsidie.

Overige specifieke voorwaarden:

 • De zonneboiler wordt geïnstalleerd in een woning waarvoor de omgevingsvergunning is aangevraagd voor of op 30-06-2018.

Alle zonneboilers die in ieder geval subsidiabel zijn staan op de ISDE apparatenlijst zonneboilers 28-02-2022. Mocht de door u gekozen warmtepomp niet op de lijst voorkomen, kunt u alsnog subsidie aanvragen. U dient dan productbeschrijving en technische documentatie met de aanvraag mee te sturen. Voldoet het apparaat niet aan de vooraf opgestelde eisen, heeft u geen recht meer op subsidie.

Nb: vanaf 26-01-2022 heeft u recht op verhoogde subsidiebedragen voor zonneboilers. Dit geldt alleen voor aanvragen die vanaf 26-01-2022 zijn ingediend en waarbij de zonneboiler is geïnstalleerd op of na 01-01-2022.

Aansluiten op een warmtenet – €3325,00,- subsidie.

Overige specifieke voorwaarden:

 • Aansluiting op het warmtenet heeft niet voor 01-01-2021 plaatsgevonden.
 • U dient bewijs te leveren dat uw woning van het aardgas is afgesloten.
 • Er is nog niet eerder subsidie verstrekt voor de aansluiting van de woning op het warmtenet.

5 typen isolatiemaatregelen – zie tabel voor subsidie

Klik hier om via de site van de overheid de tabel met typen isolatiemaatregelen te vinden.

Overige specifieke voorwaarden:

 • U mag subsidie voor isolatiemaatregelen altijd in combinatie met een andere optie nemen. Dit kan nog een isolatiemaatregel zijn, maar ook één van de bovengenoemde.
 • De isolatie moet aan de bestaande thermische schil worden toegevoegd.
SP Groep.
E-surface is onderdeel van de SP Groep. samen. duurzaam. bouwen.