SAH

clb academy iconen subsidies
Looptijd:
01-05-2020 – 31-12-2023
Maximale subsidie hoogte
€ 5000,- per woning
Totaal subsidiebudget
€195.300.000,-


Begrippen:

SAH: stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen

VvE: vereniging van eigenaren

Gemengde VvE’s: dit zijn VvE’s waarbij een deel van de eigenaren zelf in de woning woont en een deel de woning verhuurt.

Doel van de subsidie:

Bestaande woningen met een aansluiting op een extern warmtenet aardgasvrij maken.

De subsidie kan worden gebruikt voor de volgende diensten:

 • Afkoppelen aardgasaansluiting
 • Aanpassen of vervangen van alle inpandige onderdelen van het ruimteverwarmingssysteem/tapwater. Hieronder vallen diensten als het verwijderen van cv-ketel; aanpassen van afgiftesystemen voor verwarming op lage temperatuur; verwijderen warmtapwatertoestel; verwijderen gasfornuis.
 • Verrichten van verdere bouwkundige aanpassingen die nodig zijn voor het aardgasvrij maken van de woning. Hieronder vallen: aankloppen van alle installaties, aanpassen meterkast en leidingen voor elektra, verwijderen stijgstangen; aanpassingen voor plaatsen afleverset; verwijderen gasleidingen; aanleggen inpandig leidingstelsel.
 • Aansluitkosten op het warmtenet. De hoogte hiervan verschilt per woning.

Doelgroep & voorwaarden:

De subsidie was in eerste instantie alleen voor huurwoningen beschikbaar. Maar is nu ook open gezet voor gemengde VvE’s.

Verder voorwaarden zijn dan ook:

 • U bent vertegenwoordiger van een gemengde VvE of verhuurder (lees: woningcorporaties, institutionele beleggers, zakelijke en particuliere verhuurders).
 • Huurwoningen moeten de laatste 24 maand minimaal 3 maand verhuurd zijn geweest.
 • Binnen een gemengde VvE moet minimaal 1 huurwoning aanwezig zijn.
 • Na aanpassingen is de woning geheel aardgasvrij.
 • Subsidie geldt voor woningen waarvoor een bouw-/omgevingsvergunning is aangevraagd voor 01-07-2018.
 • Er komt en overeenkomst waarin opgenomen is dat de woningen worde aansluiten op een warmtenet; dat dit binnen 5 jaar gerealiseerd wordt; de kosten van de warmteleverancier voor het aansluiten van de woningen op het warmtenet.
 • Aanvraag > 25.000? Dan mag er nog niet begonnen zijn met de aanpassingen voor de subsidieaanvraag. < 25.000 de aanpassingen moeten na 17-09-2019 begonnen zijn.

Per woning ontvangt u maximaal € 5.000 subsidie.

 • De SAH vergoedt 40% van de aanpassingen in de woning. U ontvangt maximaal een subsidiebedrag van € 1.200 per woning voor deze inpandige woningkosten. Dit is ook het maximale bedrag dat de SAH vergoedt voor woningen die al op een warmtenet zijn aangesloten.
 • De SAH vergoedt 30% van de aansluitkosten van een woning op een warmtenet. U ontvangt maximaal € 3.800 subsidie per woning voor de aansluitkosten.
SP Groep.
E-surface is onderdeel van de SP Groep. samen. duurzaam. bouwen.