SEEH

clb academy iconen subsidies
Looptijd:
01-05-2021 – 31-12-2022
Maximale subsidie hoogte
€ variabel per onderdeel
Totaal subsidiebudget
€ ca. 34.000.000,-

Let op: deze subsidiemogelijkheid is gesloten!

Bergrippen:

  • VvE: vereniging van eigenaren
  • SEEH: Subsidieregeling energiebesparing eigen huis
  • MJOP: meerjarenonderhoudsplan
  • ZEP: zeer energiezuinig pakket


Doel van de subsidie:

De subsidie is bestemd voor (gemengde) VvE’s, woonverenigingen en wooncorporaties die energie willen besparen in hun gebouwen.

Er kan op 3 punten subsidie worden aangevraagd. Namelijk:

  • Energieadvies
  • Energiebesparende maatregelen
  • Oplaadpuntenadviezen

Het energieadvies is het advies waarin voor het pand wordt uitgezocht welke energiebesparende maatregelen het beste resultaat en rendement opleveren. Dit wordt opgesteld door een gecertificeerde adviseur, met daarbij externe procesbegeleiding én daarbij een MJOP (evt. met procesbegeleiding).

VvE's kunnen de subsidie voor een heel pand aanvragen. Dit hoeft dus niet per woning. Hoe de subsidiemogelijkheid hiervoor is, kunt u vinden via de website van RVO. Er zijn losse subsidies per maatregel of er bestaat een pakket aan maatregelen (zeer zuinig energiepakket) dat aansluit bij het Nul-op-de-meter concept.

Tot slot is er de mogelijkheid te kiezen voor een oplaadpuntenadvies. Dit betreft een advies over het aanleggen van 1 of meer oplaadpunten. Let wel, hiervoor heeft de doelgroep eigen parkeergelegenheid nodig.

De subsidie kon voorheen aangevraagd worden voor tenminste 2 (of meer) energiebesparende maatregelen neemt. Echter, vanaf 01-01-2023 kan er ook subsidie worden aangevraagd voor slecht één energiebesparende maatregel. Dit bericht is afkomstig van Huge de Jonge (minister van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening).

Wilt u meer informatie over de voorwaarden van bovenstaande mogelijkheden?

Vul het contactformulier op onze website in en onze adviseurs beantwoorden alle vragen.

SP Groep.
E-surface is onderdeel van de SP Groep. samen. duurzaam. bouwen.