SVM

clb academy iconen subsidies
Looptijd:
01-04-2023– 30-09-2023
Maximale subsidie hoogte
€ 2500,-
Totaal subsidiebudget
€14.400.000,-

Begrippen:

 • MKB: midden klein bedrijf
 • SVM: subsidieregeling verduurzamen MKB

Doel van subsidie:

De Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) is een regeling voor de MKB ondernemers. De subsidie is speciaal bedoeld om een adviseur in te huren voor een energieadvies op maat. Een uitleg van zo’n advies vindt u op de pagina subsidies.

Doelgroep & voorwaarden:

Om voor de subsidie in aanmerking te komen dient het MKB:

 • Niet meer dan 250 werknemers te hebben
 • Een maximale jaaromzet van 50 miljoen €
 • Tenminste één bedrijfspand in eigendom hebben of een bedrijfspand (of ruimte hierin) huren
 • Het bedrijfspand mag niet meer dan 25.000 m3 aardgas en 50.000 kWh elektriciteit gebruiken.
 • Het bedrijfspand staat in Nederland.
 • Het pand heeft geen woon-bestemming.
 • Per bedrijfspand vraagt u max 1 keer subsidie aan.
 • Het betreft enkel energieadvies (geen andere zaken).
 • Het advies is op of na 02-08-2021 zijn opgesteld én voldoen aan de eisen uit de regeling.
 • Er moet minimaal één maatregel voortkomend uit het energieadvies aantoonbaar worden uitgevoerd.

Wat is er subsidiabel?

De kosten voor het energieadvies.

Dit betreft het advies zoals besproken op de homepagina. Het dient een volledig energieadvies te zin.

Subsidie voor kosten ondersteuning.

Dit gaat over de concrete begeleiding en ondersteuning bij het nemen van ten minste één van de maatregelen die uit het energieadvies zijn gekomen. Hiervoor mag naar eigen inzicht een persoon worden ingehuurd. Subsidiabele activiteiten zijn o.a.: opstellen financieringsplan, overzicht van te nemen maatregelen, ondersteuning bij aanschaf / installatie, opvragen / beoordelen van offertes, aanvraag subsidie, opstellen / uitzetten van opdrachten, toezien op de uitvoering en het aanvragen bij de subsidie.

Voorbeelden van verduurzamingsmaatregelen van het bedrijfspand zijn:

 • LED-verlichting
 • isolatie of HR++ glas
 • zonnepanelen
 • aankoop van energiezuinige apparaten
 • Voorbeelden van maatregelen in de bedrijfsvoering:
 • aankoop van elektrische bestelwagens
 • energiezuinige keukenapparatuur
 • ICT-apparatuur
SP Groep.
E-surface is onderdeel van de SP Groep. samen. duurzaam. bouwen.