Regelgeving energielabel C-verplichting

header-illustratie: Regelgeving energielabel C-verplichting
Voldoet uw pand al?

E-surface kan vrijblijvend/gratis nagaan of dit ook voor uw pand geldt. In het Bouwbesluit 2012 is opgenomen dat kantoren per 1 januari 2023 minimaal een energielabel C moeten hebben. Of uw gebouw aan de definitie “kantoor” voldoet kunnen we uitzoeken.

In het geval dat uw gebouw onder de energielabel C verplichting valt moet u bewijzen dat dit minimaal het geval is. Dit kan worden aangetoond door een gecertificeerde energieprestatie adviseur een berekening te laten maken. Wanneer de berekening aantoont dat het energieverbruik van het gebouw niet te hoog is, kan het energielabel worden geregistreerd. Hiermee heeft u voldaan aan de verplichting. Indien uit de berekening blijkt dat het energieverbruik van het kantoor te hoog is, moet u maatregelen nemen. De uitvoering hiervan dient voor 1 januari 2023 plaats te vinden. Hierna kan de berekening aangepast worden en registreren we het nieuwe energielabel.

Veel kantoren hebben nog geen energielabel. Per juli 2022 blijkt nog ruim 40% van de kantoren niet te zijn voorzien. E-surface kan het energielabel bepalen en voor u registreren. Dit doen wij door het gebouw te bezoeken en een gespecialiseerde inspectie uit te voeren. Daarna werken wij de berekening voor de energieprestatie van het gebouw uit. De gespecialiseerde software rekent vervolgens uit wat het huidige energielabel is. E-surface heeft zich hierin gespecialiseerd en is zelfstandig gecertificeerd. Voor kantoren geldt per 1 januari 2023 dus dat een label A, B of C voldoende is en deze kan worden geregistreerd bij de overheid.

Heeft het gebouw een slechter energielabel, dan moet er gekeken worden hoe dit verbeterd kan worden. Wij spreken dan over maatregelen. Maatregelen worden eerst gezocht in de meest voor de hand liggende en minst ingrijpende verbeteringen. Daarna kijken we naar de schil van het gebouw en vervolgens naar de klimaatinstallaties. Ook is het wenselijk om het gebouw zelf energie te laten opwekken. Ons advies op maat laat in één oog opslag zien wat de meest interessante maatregelen voor het gebouw zijn. Ook geven we een toelichting op de voor- en nadelen van een maatregel. Er wordt zo altijd gezocht naar een integrale aanpak die leidt tot de laagste investering tegen het hoogste rendement.

Voorgaande kunnen andere organisaties ook uitvoeren, maar bij E-surface gaan wij verder. Onze unieke aanpak helpt u verder. Naast onze adviezen helpen wij ook om de maatregelen uit te voeren. Onze grote netwerk van installateurs en bouwers zorgt voor een vlotte realisatie zonder veel rompslomp en overlast. Wij helpen bij offerte aanvragen en beoordeling, begeleiding van realisatie, oplevering en nazorg. Daarnaast zijn er subsidie mogelijkheden, de aanvraag hiervan kunnen we ook voor u regelen. Dit ontzorgt u en geeft u ruimte om met uw eigen werkzaamheden bezig te zijn.

Heeft u nog geen energielabel of voldoet u label niet, neem dan contact met ons op. Wij verkennen graag met u de mogelijkheden om te verduurzamen. Let op dat u hiermee niet te lang wacht! De overheid heeft gemeente inmiddels opgedragen om handhavend te zijn.