Wat is SDE++?

Meeting

De stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) is een regeling voor bedrijven en non-profitorganisaties.

Het is een exploitatiesubsidie. Dat houdt in dat u tijdens de exploitatieperiode van uw project subsidie kunt ontvangen. Om in aanmerking te komen voor SDE++ subsidie heeft u planning om hernieuwbare energie te gaan produceren of CO2-verminderemde technieken toe te passen.

De SDE++ vergoed namelijk het verschil tussen de kostprijs van de hernieuwbare energie of de te verminderende CO2 uitstoot en de mogelijke opbrengsten hiervan. Het bedrag wordt toegekend over een periode van 12 tot 15 jaar. Het aantal jaren dat u subsidie krijgt is afhankelijk van gebruikte technologie. De hoogte van de subsidie wordt bepaald door de toegepaste technologie én de CO2 reductie die u daarmee bereikt.

De subsidie is voor (non)-proforganisaties. Sectoren zoals industrie, mobiliteit, elektriciteit, landbouw en/of de gebouwde omgeving komen in aanmerking voor de subsidie.

De subsidie heeft een looptijd van 28 juni 2022 tot 6 oktober 17:00.

SP Groep.
E-surface is onderdeel van de SP Groep. samen. duurzaam. bouwen.