Wat is mijn energielabel?

Energie klasses groen

Voor ieder individueel huis of utiliteitspand wordt een energielabel, met daarbij een energieprestatie-rapport, opgesteld. Het label voor uw woning/utiliteitspand wordt bepaald door de energieprestatie-indicatoren energiebehoefte en het primair fossiel energieverbruik. De verhouding van het verliesoppervlak (gevels, daken en vloeren) en een opstelsom van het verbruik (verwarming, koeling, warmtapwaterbereiding en ventilatoren) bepalen het energielabel. Dit heet een EP- berekening.

Wanneer voor uw woning/utiliteitspand een label is bepaald, geeft dit aan hoe energiezuinig uw gebouw is. Hoe lager de EP-berekening uitvalt, des te beter is de energieprestatie. Hoe minder fossiele energie uw woning/utiliteitspand gebruikt, hoe beter uw label.
Hierbij is G het laagste (slechtste) energielabel en A++++ het hoogste (beste).

Het directe antwoord op deze vraag wordt dus aan de hand van verschillende indicatoren bepaald, voor meer informatie over úw label, kunt u vrijblijvend contact opnemen.

SP Groep.
E-surface is onderdeel van de SP Groep. samen. duurzaam. bouwen.