Wat is een energieadvies?

header-illustratie: Wat is een energieadvies?

Dit is een rapport waarin de volgende punten worden behandeld:

  • Huidige staat (en energielabel) van het pand;
  • Mogelijk te nemen maatregelen (advies)
  • Voor- en nadelen en het kostenplaatje.

Allereerst dus de huidige situatie. Wanneer u een aanvraag bij ons doet komt één van onze gecertificeerde adviseurs langs. Afhankelijk van locatie, soort pand en grote loopt hij/zij rond en neemt de huidige situatie van de pand(en) op. Dit wordt gedaan door zowel installatietechnisch als bouwkundig te inspecteren.

Woont u bijvoorbeeld in een flatgebouw met installaties gevestigd op het dak? Dan is het van belang dat u toegang kunt verlenen tot plekken als deze. Zijn er tekeningen van de pand(en) beschikbaar? Dan helpt u onze inspecteurs enorm.

De fysieke opname van het pand / de panden vindt vervolgens plaats. Met de verzamelde informatie en foto’s gaan we vervolgens aan het rekenen.

We rekenen het label uit, zoals het nu staat. Deze stap is verplicht. Het kan zijn dat het pand al een label heeft, maar als erkend adviesbureau dienen wij deze controle uit te voeren. Zo wordt er voorkomen dat er onnodig fouten gemaakt worden.

Wanneer het huidige label is bepaald, wordt het advies opgesteld. In veel gevallen kijken we eerst naar de bouwkundige schil. Want, we kunnen het dak wel volgooien met panelen, als er enorme kieren in het pand zitten schieten te weinig op. Isolatie van de gevels, daken en vloeren en vervangen van glas zijn belangrijke eerste stappen. Bovendien doen deze veel voor de hoogte van het label.

We gaan allereerst met u in gesprek over verwachtingen, maar ook over financiën. In het advies schrijven we over welke maatregel welke voor- en nadelen kan hebben. Zo komt u nooit voor onaangename verrassingen te staan.

Dit advies, is subsidiabel. Nadat u het advies heeft ontvangen, kunt u de subsidie aanvragen. Met de aanvraag stuurt u de factuur en betalingsbewijs mee. Voor de voorwaarden wijzen we u naar de site van de rijksdienst voor ondernemen.

Voor VvE's geldt dat afhankelijk van het aantal woningen dat de vereniging telt is een maximaal subsidiebedrag vastgesteld. Tot de max geldt dat 75% van de factuur subsidiabel is.