Wat is een energieadvies?

Nederland groen

Dit is een rapport waarin de volgende punten worden behandeld:

  • Huidige staat (en energielabel) van het pand
  • Mogelijk te nemen maatregelen (advies)
  • Voor- en nadelen en het kostenplaatje

Stap 1: vaststellen huidige situatie

Dit houdt in dat één van onze gecertificeerde adviseurs bij het betreffende pand langsgaat. De adviseur zal een opname van het pand uitvoeren. Zo’n opname bestaat onder andere uit het inmeten / bouwkundig opmeten van het pand en het vaststellen van de huidige installaties en klimatisering.

Met de opnamegegevens kan de EP-adviseur vervolgens een uitwerking en berekening maken van het huidige energielabelniveau. Dit is het startpunt voor het energieadvies.

Stap 2: opstellen advies

Vanuit het startpunt stellen we vervolgens een maatregelenpakket op. Dit is een pakket met verduurzamende maatregelen, van isoleren tot warmtepomp. Met deze maatregelen rekenen we het gewenste energielabel uit.

Stap 3: subsidie

Voor veel van de energiebesparende / duurzame maatregelen die wij toepassen, bestaan subsidies. We kijken welke subsidies er gelden en kunnen deze zelfs voor de opdrachtgever aanvrager.

Stap 4: uitvoering maatregelen en nazorg

Met stap 3 en 4 maakt E-surface een duidelijk onderscheid ten opzichte van haar concullega’s. de mogelijkheid, als opdrachtgever, compleet ontzorgt te worden vinden wij belangrijk. We schakelen de juiste partijen in voor het uitvoeren van maatregelen en plannen deze in. De nazorg is vanzelfsprekend van toepassing wanneer de maatregelen daadwerkelijk gerealiseerd zijn in het pand.

Dit energieadvies is, in sommige gevallen, subsidiabel. Of dit voor u geldt kunt u lezen op de pagina subsidies. Nadat u het advies heeft ontvangen, kunt u de subsidie aanvragen. Met de aanvraag stuurt u de factuur en betalingsbewijs mee. Voor de voorwaarden wijzen we u naar de site van de rijksdienst voor ondernemen.

Voor VvE's geldt dat afhankelijk van het aantal woningen dat de vereniging telt is een maximaal subsidiebedrag vastgesteld. Tot de max geldt dat 75% van de factuur subsidiabel is.

SP Groep.
E-surface is onderdeel van de SP Groep. samen. duurzaam. bouwen.