Regelgeving energielabel C-verplichting

Klok
Voldoet uw pand al?

E-surface kan vrijblijvend/gratis nagaan of dit ook voor uw pand geldt. In het Bouwbesluit 2012 is opgenomen dat kantoren per 1 januari 2023 minimaal een energielabel C moeten hebben. Of uw gebouw aan de definitie “kantoor” voldoet kunnen we uitzoeken.

Energielabel C verplicht?

In het geval dat uw gebouw onder de energielabel C verplichting valt moet u bewijzen dat dit minimaal het geval is. Dit kan worden aangetoond door een gecertificeerde energieprestatie adviseur een berekening te laten maken. Wanneer de berekening aantoont dat het energieverbruik van het gebouw niet te hoog is, kan het energielabel worden geregistreerd. Hiermee heeft u voldaan aan de verplichting.

Label A++++ t/m C?

Uw pand voldoet aan de gestelde norm voor 01-01-2023.

Label G t/m D?

Blijkt het energieverbruik te hoog? Dan moet u maatregelen treffen. De uitvoering hiervan dient voor 1 januari 2023 plaats te vinden. Hierna kan de berekening aangepast worden en registreren we het nieuwe energielabel.

Geen label?

Veel kantoren hebben nog geen energielabel. E-surface kan het energielabel bepalen en voor u registreren. Dit doen wij door het gebouw te bezoeken en een gespecialiseerde inspectie uit te voeren. Daarna werken wij de berekening voor de energieprestatie van het gebouw uit. De gespecialiseerde software rekent vervolgens uit wat het huidige energielabel is.

Certificering

E-surface heeft zich hierin gespecialiseerd en is zelfstandig gecertificeerd bij SKG-IKOB. Voor kantoren geldt per 1 januari 2023 dus dat een label A, B of C voldoende is en deze kan worden geregistreerd bij de overheid.

Verduurzamen is hoognodig

Heeft het gebouw een slechter energielabel, dan moet er gekeken worden hoe dit verbeterd kan worden. Wij spreken dan over maatregelen. Maatregelen worden eerst gezocht in de meest voor de hand liggende en minst ingrijpende verbeteringen. Daarna kijken we naar de schil van het gebouw en vervolgens naar de klimaatinstallaties. Ook is het wenselijk om het gebouw zelf energie te laten opwekken. Ons advies op maat laat in één oog opslag zien wat de meest interessante maatregelen voor het gebouw zijn. Ook geven we een toelichting op de voor- en nadelen van een maatregel. Er wordt zo altijd gezocht naar een integrale aanpak die leidt tot de laagste investering tegen het hoogste rendement.

Totaal ontzorgt worden

E-surface helpt u, in tegenstelling tot andere partijen, bij het hele proces. Alle stappen om te verduurzamen van het bepalen van energieprestatie tot begeleiding van uitvoering en nazorg

Tot en met subsidies

Daarnaast zijn er subsidie mogelijkheden, de aanvraag hiervan kunnen we ook voor u regelen. Dit ontzorgt u en geeft u ruimte om met uw eigen werkzaamheden bezig te zijn.

Heeft u nog geen energielabel of voldoet u label niet, neem dan contact met ons op. E-surface verkent graag met u de mogelijkheden om te verduurzamen.

Let op dat u hiermee niet te lang wacht! De overheid heeft gemeenten inmiddels opgedragen om handhavend te zijn.

SP Groep.
E-surface is onderdeel van de SP Groep. samen. duurzaam. bouwen.