Informatieplicht

Meeting

Gebruikt u op uw locatie vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) per jaar? Dan heeft u waarschijnlijk een energiebesparingsplicht.
Heeft u een energiebesparingsplicht? Dan moet u over de uitvoering van uw energiebesparende maatregelen rapporteren. Dit gaat zo goed als altijd via de informatieplicht.

De informatieplicht energiebesparing is gekoppeld aan de energiebesparingsplicht uit het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Heeft u een energiebesparingsplicht? Dan moet u hierover ook eens in de 4 jaar rapporteren aan uw bevoegd gezag, zoals gemeente of provincie. Dit is de informatieplicht.

SP Groep.
E-surface is onderdeel van de SP Groep. samen. duurzaam. bouwen.