Een project leeft verder!

Oplevering nazorg

Oplevering en nazorg

Na de uitvoering volgt de oplevering en nazorg.

De uitgevoerde energiebesparende maatregelen worden na de voltooiing aan u opgeleverd door de aannemer en installateur. Samen met jou bekijken wij of de geleverde werkzaamheden aan de verwachting en het afgesproken niveau voldoen. Hierbij valt te denken aan de geleverde kwaliteit, een schone locatie, het functioneren van een installatie, de levering van keuringsrapporten, et cetera.

Wij spreken met de uitvoerende partij af hoe en wanneer onvolkomenheden worden opgelost. Daaropvolgend zien wij toe op de nalevering van deze afspraken.

Het resultaat van de energiebesparende maatregelen kunnen wij vertalen in een veelal verbeterde energielabel. Door middel van een nieuwe opname en berekening ontvang je een nieuw energielabel en melden wij deze opnieuw af bij de overheid.

Om de werking en positieve bijdrage van de maatregel te behouden is nazorg en onderhoud noodzakelijk. Wij kunnen werk uit handen nemen door onderhoudscontracten met bijvoorbeeld een schoonmaakbedrijf af te sluiten. Ook kunnen wij, via ons zusterbedrijf Bouwadvies van Maaren een aanbieding maken voor het opstellen van een MeerJarenOnderhoudsPrognose.

SP Groep.
E-surface is onderdeel van de SP Groep. samen. duurzaam. bouwen.