Basis en detailmethode

Diensten

Basis- en detailmethode

Binnen E-surface hebben we gecertificeerde EP-adviseurs die zowel de basis- als de detailmethode mogen uitvoeren. Voor u, als aanvrager, is het van belang te weten welke van de twee de betere keus voor u is. Vandaar dat wij ze graag voor u toelichten. Twijfelt u, wat voor u van toepassing is? Neem gerust contact met ons op, dan kijken we er samen naar.

Detailopname:

Uitgangspunt bij het bepalen van energieprestatie van gebouwen is dat dit gebeurt op basis van gedetailleerde invoergegevens. Voor de gebouwen die nu in aanbouw zijn of gebouwen die energieneutraal gerenoveerd zijn, is deze informatie vaak beschikbaar. Deze berekening wordt ook wel de BENG-berekening genoemd en vervangt de oude EPC-berekening. Het is verplicht om, in de volgende situaties, een detailopname te kiezen:

- alle nieuw te bouwen gebouwen, nieuw gebouwde gebouwen en volledige gerenoveerde gebouwen waarvoor na 01-01-2021 de energieprestatie wordt bepaald. Wanneer het gebouw nog in aanbouw is, kan aan de hand van de omgevingsvergunning een detailopname uitgevoerd worden. Deze dient nog wel fysiek gecheckt te worden wanneer het pand in aanbouw is en wordt opgeleverd..

- alle gebouwen waarvoor aangetoond moet worden dat ze, door aanpassing, voldoen aan de BENG-eis. Dit houdt in dat het gebruik van fossiele brandstof wordt beperkt. De BENG-eisen zijn in het bouwbesluit vastgelegd.

Basisopname:

De bestaande gebouwen kunnen opgenomen worden via de basismethode. Dit is het grootste deel van alle gebouwen. De gebouwen/eigenaren beschikken vaak niet over de gevraagde informatie voor de detailopname. Bij de basismethode is het uitgangspunt dat de benodigde informatie visueel waarneembaar is, of op een relatief eenvoudige manier is te achterhalen. Denk hierbij aan facturen, offertes of tekeningen. De basisopname is geschikt voor woningen en utiliteit waarbij de detailopname niet verplicht is.

SP Groep.
E-surface is onderdeel van de SP Groep. samen. duurzaam. bouwen.