Wij begeleiden de werkzaamheden aan uw gebouw.

Begeleiding uitvoering

Begeleiding van de uitvoering

E-surface blijft nauw betrokken bij de uitvoering van de, door jou gekozen, maatregelen. Op die manier krijgen wij inzicht in het project en kunnen we ervoor garant staan dat je krijgt wat je verwacht.

Na het contracteren van een aannemer of installateur wordt het werk ingepland voor uitvoering. Wij zorgen ervoor dat je krijgt waarvoor je betaalt. Hierbij valt te denken aan de afstemming van de planning op een eigen bedrijfsvoering. De uit te voeren werkzaamheden kunnen tot geluidsoverlast of stof leiden. Het vooraf goed afstemmen van processen en overleggen voorkomt vaak veel vervelende problemen.

Daarnaast bewaken wij de planning, beoordelen eventueel meer- en minderwerk, zien toe op de kwaliteit en leveren het werk op.

SP Groep.
E-surface is onderdeel van de SP Groep. samen. duurzaam. bouwen.